ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι εταιρείες TOTTIS διαχρονικά εφαρμόζουν τα αυστηρότερα Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Προϊόντων, Διαχείρισης Ποιότητας και Ατομικής Ασφάλειας και Προστασίας. Γι’ αυτό διεκδικούν πιστοποιήσεις από τους πλέον αξιόπιστους παγκόσμιους οργανισμούς. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα συστήματα:
• ISO 9001:2015
• ISO 22000:2005
• BRC Global Standard Food, Issue 5 January 2008, Βαθμός αξιολόγησης Α
• IFS (International Food Standard), Version 5 August 2007, Higher level
• Certified Food Safety Management System HACCP ELOT 1416
• Quality Management DIN EN 9001:2000
• Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP)
• Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP)