ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος TOTTIS BINGO διαχρονικά εφαρμόζει τα αυστηρότερα Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Προϊόντων, Διαχείρισης Ποιότητας και Ατομικής Ασφάλειας και Προστασίας. Ο Όμιλος διεκδικεί πιστοποιήσεις από τους πλέον αξιόπιστους παγκόσμιους οργανισμούς. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα συστήματα:
• ISO 9001:2015
• ISO 22000:2005
• BRC Global Standard Food, Issue 5 January 2008, Βαθμός αξιολόγησης Α
• IFS (International Food Standard), Version 5 August 2007, Higher level
• Certified Food Safety Management System HACCP ELOT 1416
• Quality Management DIN EN 9001:2000
• Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP)
• Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP)