ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΑΝΘΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αξία στο ανθρώπινο δυναμικό

Στον Όμιλο TOTTIS BINGO γνωρίζουμε πως η δυναμική των ανθρώπων μας ταυτίζεται με τη δική μας. Η συνεχής εκπαίδευση, οι ίσες ευκαιρίες, οι προοπτικές ανέλιξης και, φυσικά, η διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων μας, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού μας, είναι αξίες που προστατεύουμε διαχρονικά.

Σήμερα, ο Όμιλός μας απασχολεί 600 περίπου εργαζόμενους με υψηλή κατάρτιση και υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Η αφοσίωσή τους στις αρχές του Ομίλου και η συνεχής εκπαίδευσή τους σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των Προϊόντων και στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ατομικής Ασφάλειας και Προστασίας είναι ο βασικός λόγος που ο Όμιλος μας λαμβάνει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις με υψηλή βαθμολογία από τους πλέον αξιόπιστους παγκόσμιους οργανισμούς.

Ο Όμιλος TOTTIS BINGO δεν σταματάει να ανανεώνει τη «δεξαμενή ταλέντου» των εταιρειών του και θέλει να προσελκύει με κάθε ευκαιρία άξιους επαγγελματίες.