ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΞΙΕΣ

H αποστολή μας

Να ικανοποιούμε την ανάγκη των καταναλωτών για καινούρια, ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα.
Να παραμένει η υπογραφή μας συνώνυμο της ποιότητας και της απόλαυσης.
Να είμαστε οι πρεσβευτές της υψηλών προδιαγραφών ελληνικής παραγωγής τροφίμων και της υγιούς επιχειρηματικότητας στη διεθνή αγορά.

Οι αξίες μας

Η υψηλή ποιότητα και γεύση.
Η διάχυση της πολιτικής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των εταιριών μας.
Η αναζήτηση των καλύτερων πρώτων υλών και η εφαρμογή αυστηρών συστημάτων ελέγχου, που πιστοποιούνται από τους πλέον αξιόπιστους παγκόσμιους οργανισμούς.

Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων.
Η σύγχρονη τεχνολογία και τα πλέον καταρτισμένα στελέχη στην αναζήτηση νέων και καλύτερων προϊόντων που ικανοποιούν τις διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών μας και τις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Η ανταπόδοση στην κοινωνία.
Η δέσμευσή μας να αναπτυσσόμαστε χέρι με χέρι με την κοινωνία μέσα στην οποία επιχειρούμε, να ενισχύουμε την απασχόληση στις τοπικές κοινωνίες που μας φιλοξενούν και να στηρίζουμε τους έλληνες αγρότες και παραγωγούς.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον.
Ο διαρκής εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας μας και η εναρμόνιση με τους διεθνείς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων.